Handla lokalt – och annonsera lokalt!

I kristider handlar det om att slå vakt om de lokala företagen, och om att säkra resurserna för den lokala journalistiken. Vi utlovar annonskunderna maximal kundnytta i en trovärdig och trygg miljö av samhällsviktig journalistik, skriver Norr Medias försäljningschefer Marcus Hollerup, Jonas Persson och Ann-Sofie Lund.

Sedan coronaviruset gjorde sitt intåg i Sverige förändrades våra levnadsvanor radikalt. Det har gjort att vi nu står inför utmaningen att vinna slaget mot viruset, värna om liv och hälsa hos våra medmänniskor samt säkerställa att våra företag och anställda kommer ur den här krisen helskinnade.

Vi kan redan nu se kraftiga effekter av virusets intåg i vår vardag. Människor isolerar sig i sina hem, gymnasieskolor och universitet stänger, nöjes- och idrottsevenemang ställs in eller skjuts på framtiden och stadskärnorna blir mer och mer folktomma. Dessutom går det inte en dag utan att antalet nyhetsflashar om företag som tvingats till permitteringar, varsel och uppsägningar ökar. Den här krisen kommer påverka oss under lång tid framöver och tvinga oss att tänka om kring hur vi väljer att leva våra liv. Framför allt kommer det innebära stora förändringar för alla lokala företag och dess anställda som riskerar att kastas handlöst in i en ekonomisk kris.  Mediabranschen är inte på något sätt förskonad från det här, våra kunders problem har fått till följd att vi redan har märkt en kraftig inbromsning på annonsmarknaden, med kraftigt minskade intäkter som följd.

Krisen innebär stora utmaningar, men den kan också skapa nya affärsmöjligheter på kort och lång sikt. Runt om i våra regioner har olika lokala initiativ startats upp där uppmaningen är att det aldrig varit så viktigt som nu att handla lokalt. Två exempel på sådana initiativ är Local Hero Norrbotten och #Backaskellefteå. I båda fallen handlar det om att synliggöra lokala företag på våra orter som just nu ställs inför tuffa prövningar. Vi vill synliggöra och visa att de fortfarande finns där ute men att vi tillsammans måste hjälpas åt så att företagen finns kvar när krutröken lagt sig och livet återgår till det normala.

Norr Media står bakom båda dessa initiativ och vår uppmaning är att fortsätta handla lokalt. Den uppmaningen gäller också marknadsföringen. Fortsätt annonsera lokalt! Istället för att välja globala sociala kanaler eller rikstäckande medieplattformar som saknar redaktionell förmåga, välj lokalt! Vi har under de senaste veckorna sett en kraftig ökning av trafiken på våra nyhetssajter och appar. I tider av kris och oro är det viktigt att kunna förmedla trovärdiga nyheter, för att undvika ryktesspridningar som bara ökar på oron.

På Norr Medias redaktioner jobbar våra journalister dagligen för att ge dig som läsare en objektiv och korrekt bevakning av vårt lokalsamhälle. I en omgivning av seriös och utgivarreglerad nyhetsjournalistik är vi en trygg kanal för dig som annonsör och kan hjälpa dig som har reklam- och kommunikationsbehov att nå ut med ditt budskap, något som är extra viktigt så som marknaden ser ut i dagsläget. Vi kan utlova maximal lokal annonseffekt och kundnytta, vilket gynnar kundens affär och resultat.

Varje investerad annonskrona möjliggör dessutom för oss att ytterligare stärka vår lokala journalistik och nyhetsbevakning, på så sätt är man som annonsör med och säkerställer en bred lokal nyhetsbevakning.

När den här krisen är över så kommer vi fortfarande stå upp och vi vill att fler ska stå kvar tillsammans med oss. Då kan vi tillsammans hjälpa de som ligger ner att också kunna resa sig, borsta av sig dammet och gå framåt mot en ny ljus tid, för det kommer att komma en ljusare tid, var så säker.

Handla lokalt. Annonsera lokalt. För våra lokalsamhällens skull.

Marcus Hollerup, Försäljningschef Norran & PT

Jonas Persson, Försäljningschef Kuriren/NSD & Extra

Ann-Sofie Lund, Försäljningschef Affärsutveckling & Kommunikation