Norr Media

Norr Medias hjärta slår för att göra Norrbotten och Västerbotten bättre, både för våra läsare och våra kommersiella partners.

Mats Ehnbom har ordet

Att vara VD och publicistisk chef för Norr Media är en stor förmån. Vi är inte vilket företag som helst. Jag och mina medarbetare jobbar varje dag för att bidra till ett bättre samhälle i morgon. Centralt i vår affärsidé är att göra Norrbotten och norra Västerbotten till en bättre plats att leva och verka i. Det uppdraget motiverar mig och mina medarbetare oerhört.

Mitt huvudansvar som VD är att säkerställa att vår samhällsviktiga journalistik har så mycket resurser som möjligt. Vi är stiftelseägda och har inga ägare som ska tjäna privata pengar på vår verksamhet, vilket innebär att alla pengar vi tjänar går tillbaka in i verksamheten för att skapa maximal nytta för våra läsare och kunder.

Förutom samhällsnytta, skapar även den journalistiska kärnans räckvidd stora möjligheter för våra annonsörer. Det gör att jag och mina medarbetare kan knyta ihop företagen i vår region med nya och befintliga kunder. Vi bidrar därmed till att skapa livskraftiga och lönsamma företag som utvecklar och skapar tillväxt i regionen. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas, och är inte nöjda förrän kunderna är nöjda.

Just nu är Norr Media inne i en mycket intressant utvecklingsfas. Norr Media växer och täcker i och med förvärven av Piteå-Tidningen och Norran i Skellefteå, hela den nordligaste delen av Sverige. En expansion som kraftfullt ökar våra möjligheter att göra skillnad.

Häng med oss in i framtiden. Vi vill utvecklas tillsammans och i samarbete med människorna och företagen i regionen. Det är endast så vi kan uppfylla vår mission.

Mats Ehnbom
VD Norr Media

LEDNINGSGRUPPEN

Mats Ehnbom, VD

Lenitha Andersson- Junkka, redaktionschef

Helena Strömbro Ershag, redaktionschef

Ann-Sofie Lund, chef affärsutveckling och kommunikation

Jonas Persson, försäljningschef

Marcus Hollerup, försäljningschef

Sebastian Sandsten, ekonomichef

Leif Bergström, VD Tryck i Norr och Norr Media distribution

Norrköpings Tidningars Media AB, NTM, med säte i Norrköping, ägs till 78 procent av Erik och Asta Sundins Stiftelse genom Norrrköpings Tidningars AB samt till 22 procent av de Johanssonska stiftelserna – Axel Johanssons Minne, Axel Johanssons donation samt Axel Johanssons understödsfond – genom Axel Johansson Upsala Nya Tidnings Förvaltning AB.